Σχετικά με εμάς

Γιατί αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη Δράση Ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή?

Tο Έργο “ClimAct Now!” πηγάζει από την ανησυχία που μοιραζόμαστε όσον αφορά στην επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής και τις απτές επιπτώσεις της σε όλους μας. Στηρίζεται επίσης στην επιθυμία μας να διερευνήσουμε την έννοια της αειφορίας ολιστικά καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας έχουν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη λήψη μέτρων για να σταματήσουν τη δραματική τροπή της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η συνεργασία με τους ευρωπαίους συνομηλίκους και η ανάληψη κοινής δέσμευσης για την αντιμετώπισή της. Συμμετέχοντας σε μια στρατηγική σύμπραξη, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται: η εργασία σε διεθνικές ομάδες διευρύνει τους ορίζοντες, καλλιεργεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα και διατηρεί το κίνητρο των μαθητών σε υψηλά επίπεδα.
Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μας?

Ο κύριος στόχος μας είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής και της νοοτροπίας καθώς επιβάλλουν μια κοινή απειλή. Οι επιλογές της καθημερινότητας επιβαρύνουν το περιβάλλον, επομένως πρέπει να αλλάξουν. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να θέσουμε τις ερωτήσεις, να τις διερευνήσουμε και να καταλήξουμε σε εφικτές λύσεις. Θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε διαφορετικές αξίες, στάσεις και δεξιότητες και όχι μόνο να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στο θέμα. Για να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία και να υιοθετηθεί μια οικολογική νοοτροπία επιθυμούμε να εμπλέξουμε στους μαθητές, τους δασκάλους και την τοπική κοινότητα. Όλοι είναι απαραίτητοι!The 3rd Senior High School of Sparta

Αυτή είναι η ομάδα μας!


Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερα Λύκεια, με μαθητές ηλικίας 16-17ετών: το 3ο ΓΕ.Λ. Σπάρτης, στη Λακωνία, που συντονίζει το Έργο, το Liceul Teoretic Miron Costin Pascani, στην περιοχή της Μολδαβίας, στη Ρουμανία, το Agrupamento de Escolas de Frazao, Pacos de Ferreira, κοντά στο Πόρτο στην Πορτογαλία, και το Srednja Skola za Informacione Tehnologije, στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Τα συμμετέχοντα σχολεία από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία είναι Γενικά Λύκεια, ενώ το σχολείο της Σερβίας είναι ιδιωτικό Λύκειο Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής. Οι συμμετέχοντες μαθητές επιλέγονται σύμφωνα με το ενδιαφέρον τους για το θέμα του Έργου, την προθυμία να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν σε όλα τα στάδιά του, την ικανότητά τους να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα και τις γενικότερες κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τη «ζώνη ασφαλείας» τους, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να πειραματιστούν με νέες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας και να εξερευνήσουν νέους πολιτισμούς.

Πώς θα δουλέψουμε?


Θα ακολουθήσουμε κυρίως καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας. Σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους, θα επιδιώξουμε να συνδέσουμε τις ανάγκες της πραγματικής ζωής με την πρακτική στην τάξη. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν συνεργατικά διατηρώντας τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους καθώς θα ασχοληθούν με τρόπους αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων και θα προσπαθήσουν να απαντήσουν σε πολύπλοκες ερωτήσεις. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν βασίζονται στην έρευνα ώστε να καλλιεργηθεί βαθιά γνώση των προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και δεξιότητες επικοινωνίας. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους δημιουργώντας δικά τους τελικά προϊόντα και θα απευθυνθούν σε ένα ευρύ, πραγματικό κοινό. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσης έρευνα και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, χρήση πολλαπλών πόρων και μεθόδων που ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των μαθητών. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Έργου.

Τι περιμένουμε να επιτύχουμε?


Πιστεύουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα αλλά και σε όλον τον κόσμο μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Με αυτόν τον τρόπο, θα επισημάνουμε την επιτακτική ανάγκη για συνειδητοποίηση της προστασίας των φυσικών πόρων. Με τα διαθεματικά και διεπιστημονικά σχέδια μαθημάτων που θα επιμεληθούν οι καθηγητές από όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία, η προστασία του περιβάλλοντος θα γίνει μια κοινή απόφαση και για μαθητές που θα φοιτήσουν κοντά μας και τα επόμενα χρόνια. Με τη συνεργασία με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, το Έργο αυτό θα παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα που θα προκαλέσουν ουσιαστική ταύτιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε διεθνικά θέματα και η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα ενισχυθεί.
Σε ποια θέματα θα δουλέψουμε?

Ήδη πριν από την ανταλλαγή μαθητών με κινητικότητες, θα αποτελούμε μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης, καθώς θα συνεργαζόμαστε για την οργάνωση διεθνικών δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα eTwinning. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, θα εξεταστούν λεπτομερέστερα επιμέρους υποθέματα. Στη Ρουμανία, οι μαθητές θα ερευνήσουν τον κύκλο ζωής των ρούχων, το έδαφος και την κομποστοποίηση, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής και τη διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων. Στην Πορτογαλία, το κύριο θέμα θα είναι η κατανόηση της μόλυνσης του πόσιμου και του θαλασσινού νερού και πώς αυτή είναι καταστροφική για τα οικοσυστήματα. Στην Ελλάδα, το επίκεντρο θα είναι στις καθημερινές καταναλωτικές συνήθειες και στην ασφάλεια των τροφίμων. Τέλος, στη Σερβία, θα μελετηθεί η αστική ανάπτυξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που συνεπάγεται. Μέσα από τηλεδιασκέψεις, πειράματα και έρευνα που καθοδηγούνται και εποπτεύονται από εκπαιδευτικούς και από επισκέψεις σε σχετικούς φορείς, πιστεύουμε ότι θα έχουμε προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματικότητα του Έργου. Η διακρατική ομαδική εργασία, η συζήτηση των ευρημάτων σε επίπεδο ομάδων και στην ολομέλεια και οι προτάσεις των μαθητών είναι επίσης βασικές για τον ίδιο σκοπό . Η αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών θα είναι επίσης τακτική για να προσδιορίσουμε την επιτυχία της παρέμβασης. Θα πραγματοποιήσουμε «Ανοικτή Πράσινη Ημέρα» ώστε να ενημερώσουμε και την ευρύτερη τοπική κοινότητα για τα αποτελέσματα του Έργου.